Červenec 2007

43. bleskovka - konec

29. července 2007 v 10:13 | Edita |  Bleskovky
Napište plemeno kočky, která je na obrázku.
Povinné!!!:
Jméno:
Blog (pokud máte):
Diplom (pouze s kočkovitou šelmou):


Myslitelé s vousky - Dobrá paměť

29. července 2007 v 10:11 | Edita |  Zajímavosti
Kočky mají velmi dobrou paměť. Jsou vybaveny praktickou inteligencí, a proto se dokážou učit pouhým přihlížením. V podobných situacích si pak uložené informace cíleně vyvolávají. Nejlepším případem je zacházení a klikou na dveřích. Kočka několikrát podívá, jak se klika tiskne, pochopí souvislost mezi tímto úkonem a otevřením dveřím a zapamatuje si ji. Později si na tento proces vzpomene, a když chce ven, skáče na kliku tak dlouho, dokud nedosáhne svého. Toto chování dovedou kočky odkoukat nejen od lidí: pokud tento ,,trik" ovládá v domácnosti jedna kočka, netrvá většinou dlouho, než ji napodobí další. Pro mnohé majitele je to důvodem k zoufalství.
Ale pozorovacímu talentu koček neujde ani používání vodovodních kohoutků, zásuvek a jiných věcí. Velmi přesně si zapamatují, kde je schováno jejich krmení a pamlsky, a pak si vyčíhnou příležitost, aby se v klidu obsloužily samy. Jak již bylo řečeno, je toto učení pozorováním pro kočku životně důležité. Už malá koťata velmi přesně pozorují matku, a tak se pouhým přihlížením učí, jak se mají chovat a lovit. Bez tohoto výcviku by nepřežila.
Díky dobré paměti a učenlivosti jsou kočky schopny naučit se i různé umělecké kousky - i když je to u nich obtížnější než u psů. Tato drezúra je úspěšná, pouze když se nám podaří vzbudit zvědavost kočky a pozitivně posilovat její reakce. Mnozí kočičí individualisté se však snahám o drezúru tvrdošíjné brání. Kočky, které jsou aspoň trochu ochotny ke spolupráci, se však mohou naučit např. hledat různé věci nebo dávat pac. Kočka si rozhodně velmi rychle zapamatuje, jak se to dělá, ale udělá to, jen když se jí bude chtít!
V žádném případě se nesmíme snažit kočku k něčemu nutit, to by byla negativní zkušenost, která b se natrvalo uložila do paměti.
Paměť, inteligence a učení jsou stále ještě jevy, které pro vědu představují hádanky. Jak tyto procesy přesně probíhají v nervovém systému a mozku, to se dodnes neví. Svými paměťovými výkony a chápáním komplexních souvislostí však kočky opakovaně udivují své majitele a přesvědčují je o své inteligenci.

Od 30.7. do 5.8.

29. července 2007 v 10:11 | Edita |  Kočičí jména
30.7. Bodie

31.7. Gwenda

1.8. Melichar

2.8. Jackie

3.8. Mandy

4.8. Simba

5.8. Áron

Vyhlašuji soutěž o nej kočičku

29. července 2007 v 10:11 | Edita |  Soutěže
Soutěž bude probíhla od 29.7.07 do 12.8.07.
Posílejte mi minimálně 3 fotky na
nasecicinka@seznam.cz.
Popis kočičky (nemusí být strušný).
Přihlašovat můžete od 29.7.07 do 5.8.07 (musí se vás aspoň přihlásit 5 - jinak soutěž nebude).
Hlasovat se začne od 5.8.07 do
12.8.07.

Ceny za místa:
1.místo - medaile, obrázek, diplom, překvápko (poštou)
2.místo - medaile, obrázek, diplom (poštou)
3.místo - medaile, obrázek, diplom (poštou)
Ps: můžete se přihlásit o soutěž o nej koníka ZDE

Myslitelé s vousky - Časová paměť

28. července 2007 v 22:22 | Edita |  Zajímavosti
Smyslové - sluchové, zrakové a čichové - vjemy zpracovává mozek kočky jinak než mozek člověka. Zatímco u nás hrají naprosto nadřazenou roli při orientaci optické vjemy, pamatuje si kočka určitá místa za pomoci sluchových a pachových informací. Neznámou cestou si tedy zapamatuje spíše díky zvukům a pachům. Ty se pak v kočičí paměti kombinují se zrakovými dojmy. Úžasná je i schopnost vnímat zvuky očima, která byla zjištěna nedávným bádáním. Zřejmě je to po tato zvířata další paměťová pomůcka navíc. Ale kočka si pamatuje i denní dobu, směr a sílu zvuku. Díky tomu si vytváří v paměti jakousi ,,mapu". Tuto kombinaci nejrůznějších dojmů vnímá zvíře jako ucelenou jednotku.
V tom zřejmě tkví důvod, proč kočka najde cestu domu i z velký vzdáleností. Kočky mají velmi dobrou časovou paměť: pokud možno uspořádaný průběh dne. Proto často denně netrpělivě čekají na majitele a běda, když přijde domů později než obvykle! Každé zpoždění vzhledem ke krmení kočka většinou přijímá velmi mrzutě, může reagovat velmi citlivě a dávat svou nevoli najevo agresivitou nebo ještě častěji nečistotností.

Myslitelé s vousky - Učení napodobováním

28. července 2007 v 9:50 | Edita |  Zajímavosti
Kočka se učí podobně jako primáti, přihlížením a napodobováním - což odpovídá přesně tomu, jak se musí učit např. malé kotě. Díky její obrovské přizpůsobivosti je u ní tato metoda úspěšná. Jen díky přihlížení a napodobování se malé kotě naučí lovit, a tak - aspoň v přírodě - přežít.
Podobně jako lidé mají kočky mozkové proudy, které nasvědčují na vědomé myšlení. Jak jinak bychom mohli vysvětlit, že kočka např. klepe rohožku o dveře, abychom jí otevřeli? Psychologové mají tendenci označovat toto chování za podmíněné - tedy náhodně prováděné a posléze upevněné pozitivním posilováním. Milovníci koček však moc dobře vědí, že jejich kočka umí doopravdy myslet. Neměli bychom ji však přeceňovat ani polidšťovat.

Myslitelé s vousky - Inteligence,nebo prainstinkt?

27. července 2007 v 22:48 | Edita |  Zajímavosti
Kočka, která cíleně skáče na kliku u dveří, aby se dostala do sousedního pokoje, pokojový tygr, který i tomu nejhloupějšímu člověku dokáže dát neuvěřitelně rychle a přesto najevo, co chce a co nechce, kočka, před níž si nejsou jisté dveře žádné skříně, která si schovává žrádlo ne těch nejmožnějších místech... to všechno ukazuje nám lidem, že kočky mají úžasné duševní schopnosti
Kočky zřejmě vědí nejen, kdy a kde se každý den vrací páníček a panička z práce nebo kdy se v kuchyni najdou i dobře schované pamlsky, ale některé najdou bezpečně cestu domu i z velké vzdálenosti.
Tyto schopnosti nemají nic společného s nadsmyslovými vlastnosti, nýbrž s kombinací dobré paměti, inteligence a vysoké učenlivosti. Dlouho se popíralo, že zvířata vůbec nedokážou myslet, a bylo bráněno pokusům dělat opak. Představa, že jiní tvorové než my lidé mohou mít nadání, se zdálo takříkajíc šílená. Jinak by už bylo vědecké bádání určitě dávno přineslo mnoho zajímavých výsledků.
Postupně se však vědcům a psychologům přece jenom podařilo dokázat na základě shromažďování různých událostí, že kočky určitě mají jistou inteligenci.
Žádný pozorný milovník koček by dnes už nepopíral, že jeho kočka občas jedná skutečně plánovitě. Jak by se jinak dalo vysvětlit, že kočky netahají dlouho za pevně uvázané věci, nýbrž po několika bezvýsledných pokusech se vrhnou rovnou na uzel, který je skutečný jádrem problému?

Diplom za 42. bleskovku

27. července 2007 v 22:48 | Edita |  Diplomy
Diplom pro šest lidí 4.

42. bleskovka - konec

22. července 2007 v 10:22 | Edita |  Bleskovky
Napište plemeno kočky, která je na obrázku.
Povině!!!:
Jméno:
Blog (pokud máte):
Diplom (pouze s kočkovitou šelmou):


Myslitelé s vousky - Instinktivně,nebo plánovaně?

22. července 2007 v 10:19 | Edita |  Zajímavosti
Řídí se kočka skutečně jen svým instinktem, když shazuje sluchátko zvonícího telefonu, aby paničku nerušil, když se s ní mazlí? Ani kritičtí skeptici nemohou popřít, že takové jednání-někdy častější, jindy vzácnější - se jeví plánovité a cílené. Kočka se rozhoduje, vybírá, sbírá zkušenosti, vyhledává je a vyhýbá se jim - podle situace a záměru. Její ,,rozum" však mohou přimět k práci jen věci, které jí samotné slibují nějakou výhodu. Ve srovnání s jinými druhy zvířat má však kočka ve speciálních pokusech horší výsledky: nereaguje ani výlučně na potravní podněty (jako např. hlodavci), a proto se nedá přimět k ,,nudnému" mačkání tlačítek. Stejně málo pro ni představuje tu nejhezčí odměnu výlučně hlazení a chvála - která je tak důležitá pro smečkové zvíře - psa. Hlazení a chvála jsou sice kočce příjemné nebo je považuje za samozřejmost, ale podněcují ji k mimořádným výkonům. Kočky proto nereagují tak dobře ne běžné ,,metody drezúry", a z toho důvodu jsou považovány za podstatně obtížněji vychovatelné než např. pes. Ustavičné opakování jednoho a téhož cvičení jen kvůli získání pochoutky je pro kočku prostě příliš jednotvárné, a proto ji neláká.
Abychom ovlivnili chování kočky, tedy prakticky ji vychovávali k určitému jednání, musíme se vcítit do (předpokládaného) způsobu myšlení kočičího rodu. Musíme jí vysvětlit ,,kočičí řečí" co od ní chceme nebo naopak nechceme.

Od 23.7. do 29.7.

22. července 2007 v 10:19 | Edita |  Kočičí jména
23.7. Peggy

24.7. Dan

25.7. Míša

26.7. Hillary

27.7. Kamélie

28.7. Laura

29.7. Herold

22.7.-Narozeniny

22. července 2007 v 10:16 | Edita |  Blog
Nechci se moc chlubit, ale 22.7. mám narozky (13.).
Jenom vám to píšu, aby jste o mě něco taky věděli.

Myslitelé s vousky

21. července 2007 v 20:52 | Edita |  Zajímavosti
Inteligence a paměť spolu souvisejí u každého živého tvora. Že jsou kočky inteligentní, o tom není pochyb. Ale co a jak si pamatují, to je skutečně úžasné a dodnes to zaměstnává mnoho vědců. Kočky pozorují, učí se, vyvíjet strategie, přijímají rozhodnutí a ukazují člověku, co chtějí. Je to všechno skutečně jen instinkt, nebo jsou opravdu schopny myslet?

Miminko na cestě - Zdravý má přednost

21. července 2007 v 9:57 | Edita |  Psychlogie
I předsudek, že kočky znamenají ohrožení pro nastávající matku v těhotenství, je trochu přehnaný. Důležité ovšem je, aby budoucí matka dodržovala nejdůležitější hygienické předpisy a aby informovala lékaře o přítomnosti kočky v domě. Test může rychle prokázat, zda již je imunní proti toxoplasmóze - tak tomu totiž je u 40% všech žen. Většinou se totiž lidé, kteří žijí s kočkami, někdy v životě setkali nevědomky s tímto choroboplodným zárodkem, což při intaktním imunitním systému často proběhlo zcela nepozorovaně. V takovém případě již má těhotná žena protilátky a jí ani dítěti nehrozí žádné nebezpečí. Zárodky toxoplasmózy kočky vylučují s výkaly ,a proto by měl čištění kočičího záchodu během těhotenství převzít pro jistotu muž nebo jiný člen rodiny. Hlavními zdroji nákazy pro člověka ovšem nejsou kočky, nýbrž syrové maso (tatarský biftek atd.) a nedostatečně teple zpracované masové potraviny nebo syrové salámy jak např. métský salám.
Pokud smí kočka do zahrady, měla by teď žena při práci na zahradě nosit rukavice. Kočku můžeme nechat otestovat u veterináře na toxoplasmózu, pokud si chceme být jisti, zda vůbec hrozí nebezpečí nákazy. Návštěva veterináře bude stejně nutná, protože kočku je před příchodem miminka bezpodmínečně třeba odčervit. S trochou prevence se tedy můžeme i během těhotenství klidně s kočkou mazlit, takže nemusíme vůbec nic postrádat.

Jsem véélký lovec! - Čistě bytové kočky

21. července 2007 v 9:57 | Edita |  Zajímavosti
Potřebují při pozorování svých vrozených instinktů podporu a pomoc. Pokud spolu žijí dvě spřátelené kočky, řádí a hrají si společně a tím se leccos ,,vybije". Ovšem pokud má člověk jen jednu kočku, měl by jí pomoci sám.
Musí jí obstarat ,,prožitky úspěchu", které zvíře potřebuje. K běhání a šplhání můžeme kočku povzbudit vhodnými hrami a hračkami (kterými je třeba hýbat a které se dají ,,masakrovat"). Ke šplhání by kočka měla mít k dispozici pokud možno kočičí strom vysoký až do stropu a měla by mít i možnost dostat se na další výše položená místa. Kočky potřebují ,,výšková stanoviště".
Lovecký pud si může kočka vybíjet ne bezpečných hračkách. Člověk by měl u jejích hraček dbát na to, aby nemohla v zápalu boje nic ukousnout a spolknout. Velmi zábavné jsou pro kočky třeba pingpongové míčky. Když člověk rafinovaně vyhazuje do vzduchu granule, může je kočka lovit. Granule se dají také šikovně poschovávat a kočka se ke ,,kořisti" musí nejprve dostat. Důležité je, aby kočka ,,kořist" po určité době ,,fázi lovu" také skutečně dostala. Když jí hračku vždycky vezme těsně před nosem nebo když se ke schovaným granulím nemůže dostat, protože jsou schované příliš daleko pod skříní nebo pohovkou, hra nesplní svůj účel. Kočku bychom neměli nikdy příliš namáhat, především při letních teplotách. Pokud si s ní hrají děti, měli by je rodiče vést odmalička k tomu, aby dbaly na potřeby kočky.

Miminko na cestě - Přípravy

20. července 2007 v 21:47 | Edita |  Psychlogie
Abychom na tyto závažné změny životnímu rytmu kočku navykli, pomůže jen jedno: trpělivost, trpělivost a ještě jednou trpělivost. Aby nepovažovala všechno za hrozbu a aby u ni stres nevyvolal změny chování, měli bychom každý krok předem dobře promyslet.
Radikálním změnám bychom se měli pokud možno vyhýbat, renovace a pořizování nového nábytku provádět pokud možno co nejklidněji. Mezitím nám musí stále zbývat dost času, abychom se vydatně věnovali kočce. Měli bychom jí umožnit, aby se pořádně seznámila s novým dětským pokojem. Aby si nezvykla lézt do dětské postýlky, můžeme na ni rozvěsit klapající předměty. Pokud chceme, aby později do tohoto pokoje vůbec nevstupovala, můžeme ji na to také již teď opatrně navykat.
CD nebo kazeta s dětským křikem připraví zvíře již před porodem na očekávané a zcela nezvyklé zvuky. I návštěvy přátel s miminky kočku přesvědčí, že tito zvláštní tvorové neznamenají žádné nebezpečí.
Navzdory všemu vzrušení by se měli budoucí rodiče bezpodmínečně ze všech sil snažit, aby kočce zůstal co nejvíce uchován denní rozvrh. Jen zanedbávané kočky reagují žárlivostí! Domácí zvíře vlastně potřebuje pro dobu navykání a již před ní jen jednu věc: více lásky, trpělivosti a pozornosti. Pokud rodiče plánují, že se k sobě nastěhují, mělo by se to stát pokud delší dobu před příchodem miminka, aby si kočka mohla v klidu zvyknout na nového člověka ve svém revíru,než ji bude čekat další rozruch.
Pokud se hned nejedná o lásku na první pohled mezi člověkem a zvířetem, může nový partner převzít běžné denní věci, které jsou pro kočku příjemné, jako je krmení, mazlení a hry (pokud to kočka připustí). Tak si během doby získá její srdce a ve dvou je pak podstatně snazší věnovat kočce potřebnou pozornost.
Tempo sbližování však určuje samotná kočka. Ta sama od sebe naváže kontakt a určí stupeň blízkosti. Než začne projevovat opravdovou přítulnost, může uplynout i několik týdnů.
Kočku bychom měli seznámit i s neznámými novými pachy jako je dětský pudr a krémy, abychom ji později nerozrušili. Majitel kočky by nikdy neměl zapomenout, jaká individualita s ním žije, a měl by si uvědomovat problémy, které se mohou vyskytnout.
Pokud pak ještě pokojový tygr přece jenom reaguje náhlým strachem a agresemi, např. přehnaným škrábáním či nečistotností, pomůže zase jenom trpělivost. Jakýkoli trest by celou situaci jedině zhoršil!

Diplom za 41. bleskovku

20. července 2007 v 21:45 | Edita |  Diplomy
Diplom pro šest lidí 3.

41. bleskovka - konec

15. července 2007 v 12:45 | Edita |  Bleskovky
Napište plemeno kočky, která je na obrázku.
Povinné!!!:
Jméno:
Blog (pokud máte):
Diplom (pouze s kočkovitou šelmou):

Miminko na cestě - Kočky si libují v ustálených návycích

15. července 2007 v 12:45 | Edita |  Psychlogie
Většinou kočku neznejistí samostatné těhotenství jako spíš vnější okolnosti, které jsou s ním spojené. Kočky si libují v ustálených návycích a často reagují velmi citlivě na všechno, co se v jejich revíru mění, obzvlášť když se jedná o hodně citlivá a přítulná zvířata. Často se ještě navíc změní - obzvlášť při prvním dítěti - chování paničky, i když si to někdy ani sama neuvědomuje. V důsledku všemožných přestaveb jí také někdy nevychází čas, aby se věnovala kočce jako dosud. Mazlení a hlazení je omezeno nebo zcela ,,zapomenuto". Pokud těhotenství neprobíhá zcela bez problémů, může být panička dokonce dočasně upoutána na lůžko, a to také znamená změnu denního programu kočky. Častější návštěvy u lékaře, nákupy nábytku, kursy přípravy na porod a podobně mohou také způsobit, že kočka zůstává delší dobu sama. Ne každá kočka se s takovou situací vyrovná bez problémů.
Pokud panička dosud žila sama a teď se stěhuje k otci miminka, znamená to pro kočku i přesun do nového domova. I když se nový partner stěhuje do ,,kočičího bytu", znamená to pro kočku stres. Třeba dosud často chodil na návštěvu a kočka ho vcelku akceptovala jako ,,hosta", je trvale soužití něco úplně jiného. Panička teď samozřejmě věnuje více času partnerovi a svého čtyřnohého druha - často nevědomky - zanedbává.

Od 16.7. do 22.7.

15. července 2007 v 12:44 | Edita |  Kočičí jména
16.7. Ferda

17.7. Rudy

18.7. Anavela

19.7. Michelangelo

20.7. Kelly

21.7. Saxana

22.7. Leona
Archiv: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011