Duben 2008

82.bleskovka-konec

27. dubna 2008 v 12:09 | Edita |  Bleskovky
Napište mi 3 plemena koček od K.
Povinné!!!:
Jméno:
Blog:
Diplom (pouze kočkovitou šelmou):
Pro prvních 5.

Žárlivost

27. dubna 2008 v 12:05 | Edita |  Psychlogie
K častým potyčkám dochází v oblasti rozmnožovacího chování,shánění potravy nebo při teritoriálních nárocích.Důvody agresivního chování jsou i žárlivost a obraná revíru,např. když k dosavadní kočce přibude druhá.V omezených životních prostorách bývají někde kočky kvůli útočným nebo dominantním kočičím kolegům tak vyděšené,že křičí strachy,kálejí a močí nebo reagují strachovou agresivitou.
Často jsou problémy s agresivitou způsobeny i nevhodnými podmínkami chovu.Kočka se nudí nebo žije v bytě,který je příliš malý na její temperament nebo na soužití většího počtu koček.Pokud musí žít příliš mnoho koček na příliš těsném prostoru,dochází nutně ke stresovým situacím a tím i ke sporům.Často postačí intenzivní zrakový kontakt a už má jedna kočka pocit,že ji druhá provukuje nebo ohrožuje.
Změna v bytě jako renovování nebo stěhování může způsobit,že kočky,které měly dosud rozdělená teritoria ve svém životním prostoru,nyní bujijí o jedno místo.Ale i jinak mohou občas vzplanout teritoriální spory v bytě,protože každá kočka potřebuje pocit,že má svou vlastní oblast,kam se může uchýlit.Čím více koček žije v jedné domácnosti,tím menší teritorium na každou zbývá.Čím větší prostor má kočka k dispozici,tím menší je riziko sporů.

Skotská klapouchá

27. dubna 2008 v 12:05 | Edita |  Plemena koček
Hlava:Zaoblená,silnější čelist,dobře vytvarovaná brada,dobře zaoblené polštářky s vousy,krátká šíje,tlusté tváře.
Oči:Milý výraz,široce otevřené,velké,kulaté,barva očí ladí se srstí.
Nos:Krátký,mírná křivka,je povolen krátký stop,žádný extrémní profil.
Uši:Zahnuté dopředu a do stran,malé,leží na hlavě jako čepička,podtrhují zaoblení lebky.
Tělo:Středně velké,zaoblené,rovnoměrné,budí stabilní a dobře živený dojem,dobře stavěné,sředně těžká stavba kostí.
Ocas:Středně dlouhý až dlouhý,v proporci k tělu,pohyblivý,sbíhavý so špičky.
Srst:Hustá,plyšová,středně krátká,měkká živá textura,v žádném případě těsně nepřiéhá,odstává trochu od těla.
Barvy:Jako barvy peršanek s vhodnou barvou očí nebo přísušná jiná byrva a vzorování.
Kočka se zahnutými oušky?Taková hříčka přírody je pro mnoho milovníků předoucích tvorečků teměř nepředstavitelná.Ale existují i přesvědčení milovnící mazlivých sametových tlapek právě s touto extravagantní ozdobou hlavy.A proč ne?Kočky klapouché sice možná vypadají nekonvenčně,ale zato okouzlují své okolí velmi milou povahou.A pro lidi,kteří mají rádi exotiku,zahnuté uši nepředstavují nedostatek,nýbrž velmi žádoucí znak.

Barmská-původ

27. dubna 2008 v 12:05 | Edita |  Barmská
Raný původ
Barmská kočka děkuje za svůj vznik kočce Wong Mau. Totot zvíře bylo v roce 1930 dovezeno z Dálného východu (z Barmy) do New Orleansu ve Spojených státech amerických. Vlastníkem Wong Mau by dr. Joseph Thomopson ze San Franciska. Barva této kočky byla v tehdejší době zvlášností: Wong Mau měla tělo barvy vlašských ořechů s tmavě hnědými extremitami, tzv. odznaky (maska, uši, ocas a nohy). Barevný kontrast připomínal z dálky siamskou kočku, nebyl pouze tak ostře ohraničený a barva těla byla tmavší. Také typově byla Wong Mau jiná než siamská kočka: měla podsaditější stavbu těla a kratší ocas a také tvar hlavy a oči byl zaoblenější.
Společně s několika dalšími lidmi se dr. Thompson rozhodl založit chovný program, ve kterém by byly pevně stanoveny zvláštní znaky kočky Wong Mau. Nechal ji nakrýt siamským kocourem Tai Mau a koťata vzešlá z tohoto svazku byla dále plemeněná. Ukázalo se, že potomci mohou mít tři různá zbarvení: odznaky jako siamské kočky, tonkinský faktor, jako měla Wonf Mau a třetí zbarvení, které bylo o něco tmavější než u Wong Mau. Koťata nesoucí poslední jmenované zbarvení měla hnědé tělo s ještě tmavějšími extemitami,tzv. barmský faktor. Wong Mau měla barvu, která byla na pomezí mezi siamským a barmským faktorem a která mazitím vešla ve známost jako barva tonkinská - dnes je na ní založeno jiné plemeno (tonkinská kočka). Později bylo zjištěno, že pokud se spáří kočky s nejtmavším z uvedených odstínů (barmský faktor), rodí se pouze koťata se stejným tmavým odstínem. Při párování dvou koček s tonkinským zbarvením se oproti tomu mohla narodit koťata jak s tonkinským, tak s barmskám nebo siamským zbarvením. Díky čistému způsobu získávání barmského zbarvení a díky skutečnosti, že toto zbarvení bylo považováno za velmi pěkné, se chovatelé rozhodli plemenit dále kočky s barmskám zbarvením.
Plemeno barmské kočky je založeno na potomcích kočky Wong Mau s barmskám zbarvením a stejně zbarvených koček z Barmy, které byly dovezeny v pozdějších stádiích plemenitby. Výsledky experimentálního chovného programu byly představeny v dubnu roku 1943 v odborném časopise Journal of Heredity. V roce 1943 byla barmská kočka zapsána jako nové plemeno v CFA, jedné největších organizací chhovatelů koček ve Spojených státech amerických a v roce 1939 bylo toto plemeno oficiálně uznáno. V tehdejší době byly barmské kočky ještě pravidelně kříženy se siamskými kočkami, aby se zabránilo příbuzenské plemenitbě.
V roce 1947, osm let po uznání plemene, požádovala CFA, aby chovatelé barmských koček toto přikřižování omezili. Záměrem bylo, aby se plemeno ,,postavilo na vlastní nohy" a nemoselo se mu dále pomáhat siamskou krví. O 10 let později, v roce 1957, bylo tohoto cíle dosaženo a od té doby je možné provádět pouze křížení barmská kočka x barmská kočka.

Nedávná historie
Zpočátku byl chov barmských koček především zálibou Američanů. Teprve později si barmská kočka našla svou cestu také do jiných zemí, v tomto případě do Velké Britanie. V roce 1952 bylo barmské plemeno uznáno také britskou organizací chovatelů koček GCCF.Až do roku 1955 se barmská kočka chovala pouze v původní hnědé barvě (z genetického hlediska jde o černou). Ve stejném roce se však narodila modrá barmská kočka,která dostala výstižné jméno (Sealcoat) Blue Surprise (,,modré překvapení") a brzy následovaly další modré barmské kočky. V roce 1960 uznala tuto barvu GCCF.
Ještě o něco později se chovatelé začali snažit o získání dalších barev. Za pomoci červených domácích koček s červenými odznaky byly vyšlechtěny červená, krémová a želvovinová, které byly uznány 1972. Ani chovatelé ve Spojených státech amerických v té době nezahálelia podařilo se jim vyvinout novou barvu, kterou nazvali šampaňská (champagne). Několik těchto zvířat bylo na konci 60. let dovezeno do Velké Británie, kde bylo zbarvení překřtěno na čokoládové.
V kombinaci s modrou pak vznikla další barva: lila, tedy zředěná čokoládová (ve Spojených státech amerických nazývaná ,,platinum", platinová). Čokoládové a lila barmské kočky byly uznány GCCF v roce 1975. V 90. letech 20. století se objevily dvě další barvy: skořicová a její zředěná plavá. Tyto dvě barvy byly získány v Nizozemí.

Agresivita ze strachu

26. dubna 2008 v 19:23 | Edita |  Psychlogie
Velmi často bývá agresivita vyvolaná strachem.Pro kočku je kromě přežití a tělesného zdraví důleřité i uspokojování potřeb,ke kterým patří krmení a vlastní teritorium.
Výrazovými agresivními projevy se chce kočka vyhnout případnému boji a z něj plynoucímu zranění.Teprve když si i ohrožená kočka myslí,že má v konfrontaci šance na vítězství,dojde k boji.Boj může také vzniknou,když se jedna kočka ke druhé příliš přiblíží.
Pokud je kočka konfrontována s potenciálním nebezpečím,je její první reakcí snaha o útěk.Když útěk není můžný,shoulí se do rohu a snaží se zabránít jakémukoli kontaktu.Jinou reakci představuje kombinace útěku a útoku.Dochází ke střídání agresivních projevů ve formě sekání tlapkou a prskání a obraných projevů.I kočka,kterou něco vylekalo,kombinuje tyto agresivní a obrané projevy v naději,že tak možná zažene případné nebezpečí.Agresivní chování pro kočku znamená velký stres a nijak ji netěší.Při agresích může dojít i k zápasení,které však téměř nikdy nemá za následek vážná zranění,nýbrž většínou probíhá formou,při níž jen ,,lítají chupy" a ozývá se velký křik.

Balineska-zvlášnosti

26. dubna 2008 v 19:23 | Edita |  Balineska
 • Plemenný standart balinesky je s vyjímkou srsti stejný jako u siamské kočky.V praxi však vyhovují tomuto standartu lépe siamské kočky.Proto bývají balinesky někdy kříženy se siamskými kočkami,aby byl vylepšen plemenný typ.Koťata narozená z takovézo kombinace jsou pak vždy krátkosrstá,zárověň jsou však nositeli genu pro dlouhosrstost a při spárování s tím správným partnerem (tj. s dlouhoststou kočkou nebo s jiným nositelem tohoto genu) mohou přivést na svět dlouhosrsté kočky.Krátkosrstá koťata s genem pro dlouhosrstost se nazývají varianti.Nepoužívají se v chovu siamských koček,nýbrž výlučně v chovech balinesek či orientálních dlouhosrstých koček.Někdy,avšak nikoli vždy,jsou varianti rozpoznatelní,protože jejich krátká srst je mírně delší než u ,,čistých" siamských koček.
 • Nedávno vznikla také balineska s bílými skvrnami,která se nazývá dlouhosrstá Seychellois.Tato varieta vznikla ve Velké Británii křížením siamských koček s perskými kočkami (želvovinovými s bílou) a dalšími kočkami východními.První Seychellois byly vystaveny v roce 1989.

,,Jen počkej,kamaráde"

26. dubna 2008 v 10:46 | Edita |  Psychlogie
Agresivita se občas vyskytuje i u koček,které mezi sebou mají vysloveně přátelské vztahy.Někdy si totiž chtějí změřit síly nebo prostě odbourat nahromaděnou loveckou energii a tak formou hry vyprovokují napadení.
Dvě kočky na sebe číhají,vyskakují a svírají se tlapkami,koušou se a kopou zadními tlapkami.Jako na povel ale obě najednou ustanou,rozběhnouse každá na jinou stranu a hra začne nanovov.To jsou zdánlivé potyčky,které nejsou nijak nabezpečné.
Projevy agresivity mezi kočkami mívají ty nejrůznější příčiny a mohou se vyskytovat ze strachu nebo stresu.Tento druh agresivních reakcí kočky neslouží k obraně proti ohrožení zvenčí,ale představuje normální chování.Určité agresivní prvky ke vzájemným hrám koček patří,např. prskání nebo zdánlivé útoky.

Balineska-zbarvení

26. dubna 2008 v 10:46 | Edita |  Balineska
Vzhledem k tomu,že balineska je vlastně dlouhosrstá siamská kočka,se u tohoto plemene připustí všechny barvy známe u siamské kočky (a ve Spojených státech amerických také u plemene Colour poin Shorthair),a to včetně plné bélé (Foreing White).Barva očí musí být nezávisle na varvě srsti velmi sytě tmavě modrá.

Jednotlivé druhy hotového krmiva

25. dubna 2008 v 19:40 | Edita |  Zdraví koček
Hotové krmivo se prodává v různých formách.Každý z hlavních typů krmiva má své výhody a nevýhody.
 • Granule:
  Granule jsou tvořeny stejnými přísadami jako krmivo v konzervách nebo vlhké krmivo,zde byla jen odstraněna vlhkost.Granule déle vydrží,jsou tvrdé a křupavé.Vůně je pro člověka příjemná a tvrdost krmiva působí preventivně proti vzniku zubního kamene.Pro kočky s akutními problémy se zuby jsou granule méně vhodné.Granule jsou ve srovnání s krmivem v konzervách levné.Důležité je,aby mělo zvíře stále k dispozici čerstvou vodu,protože její potřeba je při konzumaci granulí zvýšená.
 • Krmivo z konzerv:
  Krmivo z konzerv kočkám chutná,obsahuje hodně vody (75 až 80%),a proto se také rychle kazí.Nejlépe se hodí porcované mističky,ale ty jsou podstatně dražší.Krmivo z konzerv se dobře hodí pro starší a nemocné kočky.
 • Vlhké a měkké krmivo:
  Vlhké a měkké krmivo se žvýká snáze než granule.Vzhledem se podobá granulím,ale nebyla z něj odstraněna všechna tekutina.Je ideální za odměnu.

Balineska-srst

25. dubna 2008 v 19:40 | Edita |  Balineska
Polodlouhá srst balinesky je na omak hedvámná a jemná a musí splývat a těsně přiléhat k tělu.Balineska má málo podsady.Za žádných okolností nesmí být její srst naježená,nemí mít hrubou strukturu nebo příliš mnoho podsady.Osrstění ocasu je dlouhé a hedvábné,ne příliš husté.

Diplom pro tři lidi

25. dubna 2008 v 19:40
Mindë L.L. Minastirel,Kajuša M. a MooN.

81.bleskovka-konec

20. dubna 2008 v 10:51 Bleskovky
Napište mi plemen kočky od J.
Povinné!!!:
Jméno:
Blog:
Diplom(pouze s kočkovitou šelmou):
Platí pro prvních 5.

Všímejte si i množství dusitanu sodného

20. dubna 2008 v 10:50 | Edita |  Zdraví koček
Vysoký podíl dusitanu sodného je na pováženou hlavně u koček s namockým srdcem.Důležitou roli hraje i poměr bílkovin a uhlovodanů,zde potřabují kočky s diabetem vysoký obsah bílkovin oproti nízkému obsahu uhovodanů.Dbejte i na to,aby byly v potravě obsaženy hlavně kvalitní živočišné bílkoviny.Pouze živočišné bílkoviny totiž obsahují aminokyselinu taurin,která je pro naše kočky obzvlášť důležitá.
Pokud si nejste jisti,měli byste si o výběru krmiva pro svou kočku promluvit s veterinářem.Ten velmi dobře zná zdravotní stav vašeho miláčka a může vám poskytnout cenné tipy.

Balineska-hlava

20. dubna 2008 v 10:50 | Edita |  Balineska
Hlava je klínovitá a při pohledu zepředu tvoří spolu s velkýma ušima dokonalý trojúhelník.Příliš vyvinuté svalstvo ve tvářích narušuje kontury hlavy a je proto nežádoucí.Brada je mohutná,avšak nikoli příliš výrazná: slabá ustupující brada ja na výstavách posuzována jako hrubá chyba.Hřbet nosu je rovný a přechází plynule a bez přerušení v linii čela.Šikmo posazené oči balinesky jsou mandlového tvaru a měly by mít co možná nejčiští,sytě modrou barvu.

Soutěž o nej kočku-vyhlášení vítězů

20. dubna 2008 v 10:49 | Edita |  Soutěže
1.místo: Chi-Chou Che
2.místo: Monty
3.místo: Ashley
Ceny pro vítěze:
1.místo- diplom,medaile,obrázek + hračka pro kočku (poštou)
2.místo- diplom,medaile a obrázek (poštou)
3.místo- diplom,medaile a obrázek (poštou)

Vylučte nekvalitní krmivo

19. dubna 2008 v 23:12 | Edita |  Zdraví koček
Při nákupu kočičího krmiva buďte stejně kriričtí jako při koupi vlastních potravin.Koneckonců jde o blaho vašeho čtyřnohého miláčka.Krmení ovlivňuje všechny vnitřní orgány kočky,kosti,zuby i stav srsti.Dbejte zásadně na datum trvanlivosti a údaje o obsahu.Čím méně přesné jsou údaje o obsahu,tím kritičtěji byste měli tento produkt posuzovat.Často je např. předepsáno prohlášní o řidaných přísadách pouze pro konečný produkt.Antibiotika,hormony,pesticidy a konzervační prostředky obsažené v polotovarech uváděny nejsou.Pokud na obalu najdete malými písmem pojem přísady EHS,mohou se pod ním skrývat mimo jiné antioxidanty jako etoxiquin,BHA (E20),BHT (E21),která jsou v lidské stravě zakázány nebo silně omezeny kvůli své nebezpečnosti.
Takové přísady mohou vyvolávat nemoci jako alergie,poškození ledvin a jatet a poruchy plodnosti.Podívejte se,jestlivýrobce uvádí,odkud pochází použité maso.Jedině tak si můžete být jisti,že váš miláček nedostane žádné nekvalitní odpadky z jatek.

Balineska-tělo

19. dubna 2008 v 23:12 | Edita |  Balineska
Balineska by měla mít stejnou stavbu těla jakosiamská kočka.Svalnaté tělo musí být dlouhé a štíhlé a nesmí nikdy vykazovat hrubé rysy.Zadní nárt se nachází výše než nárt přední nohy a jsou štíhlé a dlouhé,s oválnými tlapkami.Ocas je dlouhý a tenký a nesmí vykazovat žádné zalomení nebo jakékoli jiné odchylky.

Jak zvolit správné krmivo pro svého miláčka

19. dubna 2008 v 9:23 | Edita |  Zdraví koček
Jedna z nejčastějších otázek,kterou novopečení majitelé koček kladou veterinářům,zní: ,,Čím mám krmit svou kočku?"Veterinární vysoké školy a krmivářský průmysl vypracovaly mnoho studií a teorií a přesto neexistuje jasný návod ohledně krmiva,který by byl stejně platný pro všechny kočky.
Krmení je rozsáhlá oblast,že by se jí dalo naplnit nekolik kapitol v knize.I kdybychom se zeptali dvou veterinářů,určitě bychom dostali dvě různé odpovědi.
Údaje o krmivech na jednotlivých obalech jsou jen doporučení,která bývají často dokonce dobře míněná.Leckterá kočka by doporučená množství ráda překročila.Tady je třeba najít vhodnou vlastní míru.Pokud by kočka navzdory minimálnímu množství krmiva stále více tloustla,je třeba přejít na dietní krmivo.Samozřejmě by bylo třeba nejdříve objasnit u veterináře příčinu.Dospělá kočka potřebuje denně 200 až 250 kalorií,kocour 250 až 300 kalorií.
Krmivo z konzerv obsahuje více proteinu než granule,kvalitní krmivo má větší hustotu kalorií.U kvalitních granulí se doporučuje relativně méně krmiva než u nekvalitních.Je třeba si všímat i zdrojů bílkovin.Pokud je na krmivu napsáno jehněčí,tuňák,kuřecí,losos nebo hovězí,je třeba mu dávat přednost před tím,na kterém je u zdroje bílkovi napsáno jen maso a ryby.Živočišné vedlejší produkty,maso,kosti a živočišná moučka by neměly být primárním zdrojem zdrojem bílkovin.Zdroj rostlinných složek by měl být uváděn přesně,nestačí jen ,,vedlejší produkty z výroby obilí".
Pokud se údaje o obsahu zdají příjemné i pro lidskou chuť,výrobek neobsahuje konzervační látky a barviva,nemůže koupí takováho krmiva určitě nic zkazit.

Balineska-péče

19. dubna 2008 v 9:23 | Edita |  Balineska
Balineska je sice dlouhosrstá kočka,ale její srst má hedvábnou strukturu a málo podsady,takže kartáčování jednou týdně většinou postačuje.Srst kartáčujte nejlépe kartáčem z prasečích štětin a pak ji ještě učestě hřebenem.Než půjdete s balineskou na výstavu,doporučujeme ji vykoupat.Koupání provádějte nejméně tři dny před zahájením výstavy,aby měla srst šanci se vzpamatovat.Rovněž používejte výhradně šampón určený pro kočky.

Kurilský bobtail

18. dubna 2008 v 18:46 | Edita |  Kočičí slovník od A do Z
Kurilský bobtail je přírodní plemeno koček,které se díky zeměpisné oddělenosti a odlehnosti Kurilských ostrovů po mnoho generací vyvíjeno naprosto samostatně bez vlivu jiných koček.Protože gen,který způsobuje krátkoocasost,se dědí dominantně a není příčinou žádných defektů a nějaký degenerativních anomálií,vznikl na Kurilách základ naprosto zdravého plemene.
Ušlechtilý základ plemeni dalo nadšení ruských chovatelek Ivanovové a Bočarovové,další chovatelé se podíleli na sjednocení typu,ruskou chovatelskou federací byl vypracován standart a nejprve v 1995 uznala toto plemeno WCF a poté v roce 2004 i fife.
Kurilská krátkoocasá kočka se chová jak v krátkosrsté, tak i v dlouhosrsté, formě.Krátkosrstá zvířata mají srst těsně přiléhavou a lesklou,dlouhosrstí kurilští bobtailové mají jemnou polodlouhou srst s vyinutou podsadou.Protože všichni kurilové jsou plemenem přírodním,uznávaí se v přírodních barvách a taktéž křížením s jinými plemeny není povoleno.
Archiv: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011