Duben 2010

Dotyky a teplota

17. dubna 2010 v 10:46 | Edita |  O kočkách
Z hmatových orgánů jsou na kočce nejnápadnější hmatové chlupy, které jsou umístě na hlavě: nejdelší jsou na horním pysku (tzv. vousy), dále rostou nad očima, v oblasti jařmových oblouků a na bradě. Zejména díky vousům dokáže kočka zjistit velikost, šírku a tvar prostoru nebo objektů, takže se může i za tmy bezpečně pohybovat v cizím prostředí nebo lokalizovat kořist. Další citlivé chlupy jsou umístěny na loktech a na zadní straně předních končetin nad tlapkami. Jak jsou tyto hmatové chlupy pro život kočky významné, zjistíme, když o ně kočka z nějakých důvodů částečně nebo úplne přijde (ostříhání, spálení). Taková zvířata se jen velmi obtížně orientují, pohybují se nejistě, zmateně a mohou mít i potíže s udržením rovnováhy. Koťata se orientaci pomocí hmatu musí učit. Dalším hmatovými čidly jsou tělíska vnímající dotyky, hlazení nebo povrch pod tlapkami. Celé tělo kočky je pokryto receptory tepla a chladu. Kočky jsou relevantně tolerantní k vysokým teplotám prostředí, teplo milují a jsou schopny bez problémů snášet vyšší teploty než člověk. My vnímáme teplotu kůže vyšší než 44°C již jako velmi nepříjemný až bolestivý pocit, zatímco u kočky je tato hranice okolo 52°.
Hmat je velmi významný i při ohledávání předmětů a při sociálních kontaktech. Během seznamování se snaží kočky dotknout tlapkou jedna druhé. Velmi časté je toto gesto při seznamování s cizím člověkem nebo při snaze upoutat pozornost. Zdá se, že pro zdravý emociální vývoj a socializaci jsou doteky životně důležité. Kočka postrádající fyzické teploty je bázlivá a nedůvěřivá, často s přeskokovým jednáním (přehnané čiště srsti).

Orientální krátkosrstá - srst

17. dubna 2010 v 10:45 | Edita |  Orientální krátkosrstá
Lesklá srst orientální krátkosrsté kočky je velmi krátká, má jemnou strukturu a těsně přiléhá k tělu.

Sluchu nic neujde

11. dubna 2010 v 14:25 | Edita |  O kočkách
Vedle zraku hraje u kočky ze smyslových orgánů mimořádně důležitou roli sluch. Rozsah a citlivost recepce kočičího ucha je enormní: rozsah přesahuje deset oktáv (30 Hz až 60 kHz) při schopnosti rozlišovat dva zvuky, jejichž výška se liší o desetinu tónu. Citlivost sluchu udávaná v dB je u kočky významně vyšší nejen vůči člověku, ale i vůči psu. Schopnost kočky vnímat zvuky začí již na velmi nízké úrovni intenzity zhruba 5 dB. Kočka, pes a člověk mají velmi podobné sluchové schopnosti na nízkých frekvencích, ale kočky lépe vnímají ultrazvuky lověk do 20 kHz, pes do 40 kHz). Proto také lépe reagují na vysoké lidské hlasy eny, děti) stejně jako na vysoké tóny řků koťat nebo piště myší. Díky velmi pohyblivým boltcům dokáže kočky přesně lokalizovat zvuky: na vzdálenost 1 metr rozliší dva různé akustické zdroje vzdálené od sebe 8 cm. V této vysoké citlivosti a ve schopnosti slyšet pro člověka neslyšitelné zvuky v ultrazvukové oblasti je zřejmě i základ úvah o ,,mystických" schopnostech koček, jako je očekávání příchodu známého člověka.
Zvíře s tak citlivým sluchem miluje klid a ticho a kaž hlasitý, výrazný zvuk vnímá jako nepříjemné vyrušení. Proto se s úspechem použí na zastavení nějaké nežádoucí činnosti hlasité tlesknutí rukama a zvolání ,,Ne!".Pokud může, tak se kočka od zdrojů příliš hlasitých zvuků (např. křičí děti) sama vzdálí. Za ideální považuje klidné, spíše tišší rodinné prostředí s nevýrazným akustickým pozadím (rozhlas, televize). Většina koček se rychle naučí rozlišovat zvuky lidského hlasu. Reagují na své jméno, na přivolání k jídlu i na některé další povely, pokud je důsledně používáme. Vedle ,,obsahu"však citlivě vnímají i rozdíly v intonaci hlasu při různých náladách či situacích.
Se stářím se ostrost sluchu snižuje, jedná se ale o individuální záležitost, kterou u domácích koček často ani nepostřehneme. Vedle této senilní hluchoty existuje i hluchota geneticky podmíně, která se projevuje již bezprostředně po narození a postihuje především bílé zbarvené kočky. Hluché kočce však zrak a hmat umožňují, aby se bezpečně orientovala a vedla spokojený život.

Orientální krátkosrstá - hlava

11. dubna 2010 v 14:25 | Edita |  Orientální krátkosrstá
Hlava je dlouhá a klínovitá a její linie se dokonale sbíhají do jemného čenichu. Velké uši jsou posazeny daleko od sebe a u báze jsou široké. Hřbet nosu je dlouhý a nevykazuje žádné propadnutí (stop). Brada je mohutná. Oči jsou opravdu ,,orientální"; mají mandlový tvar a jsou posazené šikmo. Mají živý výraz.
Archiv: 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011